.

BUA

2020 yılında üyesi olduğumuz Balkan Üniversiteler Birliği'nin üniversitemiz temsilci sekreteri olarak görev yapan Ögr. Gör. Emina Kijevcanin'in sekreter olarak görevleri aşağıdaki şekildedir:

1. İletişim ve Koordinasyon: Üniversiteniz ile Balkan Üniversiteler Birliği arasında merkezi bir irtibat noktası olarak hareket edilmesi. Birlik üyeleriyle düzenli iletişimi sürdürülmesi, sorulara yanıt verilmesi ve ilgili bilgilerin ilgili bölümlere iletilmesi.

2. Toplantı Yönetimi: Dernekle ilgili toplantıların, konferansların ve etkinliklerin organize edilmesi ve planlanması. Gündemlerin hazırlanması, destekleyici belgelerin derlenmesi ve toplantı tutanaklarını dağıtımı.

3. Dokümantasyon ve Kayıt Tutma: Üyelik bilgileri, toplantı tutanakları, raporlar ve yazışmalar da dahil olmak üzere dernekle ilgili tüm faaliyetlerin doğru kayıtlarının tutulması. Bu belgelerin uygun şekilde düzenlendiğinden, dosyalandığından ve gerektiğinde kolayca erişilebilir olduğundan emin olunması.

4. Bilgi Yayma: Balkan Üniversiteler Birliği'nden gelen önemli duyuruları, güncellemeleri ve bilgileri ilgili üniversite bölümlerine, öğretim üyelerine ve öğrencilere dağıtılması. Birlik tarafından sağlanan ilgili kaynakları, fırsatları ve girişimleri üniversite çevresi ile paylaşılması.

5. İrtibat ve İşbirliği: Balkan Üniversiteler Birliği'ndeki diğer üniversitelerle güçlü ilişkiler geliştirilmesi. Diğer üye kurumlardan meslektaşlarla işbirliği yapılması, en iyi uygulamaları paylaşılması ve işbirliğine dayalı girişimlerin teşvik edilmesi. Birliğin yönlendirdiği şekilde ortak projeler, değişim programları ve araştırma faaliyetlerini koordine edilmesi.

6. Araştırma ve Raporlama: Yükseköğretim ve Balkan bölgesindeki ilgili konular ve eğilimler hakkında araştırma yapılması. Üniversite yönetimini, öğretim üyelerini ve paydaşları derneğin faaliyetleri, projeleri ve başarıları hakkında bilgilendirmek için raporlar, özetler ve sunumlar hazırlanması.

7. Tanıtım ve Halkla İlişkiler: Sosyal medya, haber bültenleri ve üniversite yayınları dahil olmak üzere çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla derneğin faaliyetlerini ve başarılarını tanıtımı.

8. Sürekli Öğrenme ve Mesleki Gelişim: Balkan bölgesindeki yükseköğretim politikaları, trendler ve gelişmeler hakkında güncel bilgilere sahip olunması. Bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için ilgili konferanslara, seminerlere ve çalıştaylara katılım ve görüşlerin/deneyimlerin üniversite çevresi ile paylaşılması.

BUA

  • BUA Ofisi
  • BUA Bülteni
  • İletişim