MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 

MİSYON-VİZYON

Misyonumuz;

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında tanınırlığını sağlayarak uluslararası bir dünya üniversitesi haline gelmesi amacıyla;

  • Uluslararası düzeyde aktif olmak,
  • Uluslararası ortaklarımızın sayısını ve çeşitliliğini artırmak,
  • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak için stratejiler geliştirmek,
  • Erasmus+, Mevlana, IASTE gibi değişim programlarıyla öğrenci ve personel hareketliliklerini koordine etmek,
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığını sağlayıcı etkinlikler (uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay vb.) organize etmek,
  • Bologna kriterlerinin uygulanmasında rehberlik etmektir.

Vizyonumuz;

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin uluslararası ağını genişleterek ve güçlendirerek,  üniversitemizin eğitim kalitesinin yükselmesine ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmaktır.