.

Bologna

Yükseköğretimde Yükseköğretimde var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret bir yenilenme hareketi olan “Bologna Süreci”nde, 2006 yılında kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  kurumlar arası hareketlilik, müfredatların geliştirilmesi, derecelerin tanınması, stratejik planlama ve tanınmayı sağlamak için ortak öğretim süreleri oluşturulması gibi bir dizi çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Değişim anlayışını ulusal ve uluslararası ortaklıklar ve iletişim üzerine kuran üniversitemiz, mezunlarına sadece Avrupa genelinde değil Türkiye’de de daha pozitif ve yenilikçi bir öğretim ortamına katılımlarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Bologna Süreci, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde kararlılıkla ve yaygın olarak uygulanmaktadır.

Hedefimiz belirtilen çalışmalarımızın karşılıklı öğrenme içinde gözden geçirilmesini sağlamak ve hayata geçirmek, Üniversitemizi uluslararası yüksek öğretim kurumlarına tanıtmak, yaklaştırmak ve üniversitemizde görevdeşlik anlayışı yaratmaktır.

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) 

BOLOGNA

  • Bologna
  • BEK Çalışma İlkeleri
  • BEK Üyeleri
  • Bologna Koordinatörleri
  • AKTS Bilgi Paketi
  • Diploma Eki (DE)
  • Gerekli Sunumlar
  • Personel
  • İletişim