.

Misyon-Vizyon

Misyonumuz;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında tanınırlığını sağlayarak uluslararası bir dünya üniversitesi haline gelmesi amacıyla;

 • Uluslararası düzeyde aktif olmak,
 • Uluslararası ortaklarımızın sayısını ve çeşitliliğini artırmak,
 • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak için stratejiler geliştirmek,
 • Erasmus+, Mevlana, IASTE gibi değişim programlarıyla öğrenci ve personel hareketliliklerini koordine etmek,
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin uluslararası tanınırlığını sağlayıcı etkinlikler (uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay vb.) organize etmek,
 • Bologna kriterlerinin uygulanmasında rehberlik etmektir.

Vizyonumuz;

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin uluslararası ağını genişleterek ve güçlendirerek,  üniversitemizin eğitim kalitesinin yükselmesine ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

KALİTE

 • Uluslararasılaşma Politikamız
 • Misyon-Vizyon
 • Teşkilat Şeması
 • İş Akış Şemaları
 • Görev Tanımları
 • Faaliyet Raporu
 • Kalite Politikamız
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Kişisel Verilerin Korunması
 • İstek ve Öneriler